Leerlingen en nieuwe leden

Leerlingen, nieuwe leden en donateurs zijn altijd welkom. U kunt zich aanmelden met een aanmeldingsformulier of persoonlijk langskomen op een woensdagavond. Vraagt u dan naar een van de bestuurders. Het inschrijfformulier kunt u onder aan deze pagina downloaden. 

Wie zich aanmeldt betaalt de eerste maand geen contributie.
Een mooie gelegenheid om het muziek maken eens te proberen!!

Contributie

 Contributie tot 16 jaar en studerende leden

 per maand

€ 18,00

 Contributie vanaf 16 jaar

 per maand

€ 24,00

 Lesgeld jeugd/studerend lid tot het KNMO A-examen (excl. contributie)

 per maand

€ 30,00

 Lesgeld volwassen lid tot het KNMO A-examen (excl. contributie)

 per maand

€ 35,00

Muziekvereniging Concordia betaalt mee aan de lessen tot en met het behalen van het KNMO A-examen (officieel erkend muziekexamen). Mocht u/je na het behalen van het KNMO A-diploma door willen voor het B-diploma, dan worden de lesgelden in overeenstemming met de muziekdocent bepaald.

Contributie en lesgelden dienen eens per kwartaal via automatische overschrijving te worden voldaan.

Fondsenwerving
Muziekverenigingen, dus ook Concordia, hebben te maken met hoge kostenposten.  Niet alleen wat betreft aanschaf van instrumenten, uniformen en bladmuziek: optredens kosten ook geld, evenals het organiseren van concerten. Alleen de contributie van de leden is daarvoor niet toereikend en Concordia probeert daarom met diverse acties en optredens extra inkomsten te genereren. Het werven van donateurs en sponsors maakt daar ook deel van uit.

Donateurs
Wilt u Concordia steunen? Meld u dan aan als donateur bij de penningmeester voor minimaal  € 12,50 per jaar. Dit van via penningmeester@concordia-nijkerkerveen.nl .
Onze donateurs vormen een belangrijke steunpilaar. Mede dank zij hun financiële steun blijft het mogelijk om o.a. uniformen en instrumenten aan te schaffen, te onderhouden en te laten repareren. 

 Donateursbijdrage per jaar v.a. € 12,50

Sponsors
Uniformen en instrumenten kosten jaarlijks veel geld: niet alleen aan onderhoud en reparatie, maar ook aan afschrijving en vervanging. Wilt u als bedrijf onze vereniging daarin steunen? Meldt u dan aan als sponsor bij de penningmeester voor minimaal 100,- per jaar. Uw bedrijf krijgt dan op onze site een vermelding als Vriend van Concordia. Aanmelden kan via penningmeester@concordia-nijkerkerveen.nl .
Wij willen ook graag grotere sponsors binnenhalen en natuurlijk stellen wij daar een tegenprestatie tegenover. Hierbij zijn interessante opties mogelijk. Wij zullen u daar graag persoonlijk over informeren.

Opzeggen lidmaatschap

Van zelfsprekend vinden wij het heel jammer als u uw lidmaatschap bij Muziekvereniging Concordia op wilt zeggen. Het opzeggen van uw lidmaatschap kan door een mail te sturen naar bestuur@concordia-nijkerkerveen.nl met een korte toelichting.