Leerlingen en nieuwe leden

Leerlingen, nieuwe leden en donateurs zijn altijd welkom. U kunt zich aanmelden met een aanmeldingsformulier of persoonlijk langskomen op een woensdagavond. Vraagt u dan naar een van de bestuurders. Formulieren kunt u downloaden met de pijl rechtsonder op deze pagina.

Wie zich aanmeldt betaalt de eerste drie maanden geen contributie.
Een mooie gelegenheid om het eens te proberen!!

Contributie

 Contributie tot 16 jaar en studerende leden  per maand € 16,00
 Contributie vanaf 16 jaar  per maand € 22,00
 Lesgeld (excl. contributie)  per maand € 30,00

Contributie en lesgelden dienen maandelijks via automatische overschrijving te worden voldaan.

Fondsenwerving
Muziekverenigingen, dus ook Concordia, hebben te maken met hoge kostenposten.  Niet alleen wat betreft aanschaf van instrumenten, uniformen en bladmuziek: optredens kosten ook geld, evenals het organiseren van concerten. Alleen de contributie van de leden is daarvoor niet toereikend en Concordia probeert daarom met diverse acties en optredens extra inkomsten te genereren. Het werven van donateurs en sponsors maakt daar ook deel van uit.

Donateurs
Wilt u Concordia steunen? Meld u dan aan als donateur voor minimaal  € 10,00 per jaar.
Onze donateurs vormen een belangrijke steunpilaar. Mede dank zij hun financiële steun blijft het mogelijk om o.a. uniformen en instrumenten aan te schaffen, te onderhouden en te laten repareren. 

 Donateursbijdrage per jaar v.a. € 10,00

Sponsors
Uniformen en instrumenten kosten jaarlijks veel geld: niet alleen aan onderhoud en reparatie, maar ook aan afschrijving en vervanging. Wilt u als bedrijf onze vereniging daarin steunen? Meldt u dan aan als sponsor voor minimaal 100,- per jaar. Uw bedrijf krijgt dan op onze site een vermelding als Vriend van Concordia.
We willen ook graag grotere sponsors binnenhalen en natuurlijk stellen wij daar een tegenprestatie tegenover. Hierbij zijn interessante opties mogelijk. Wij zullen u daar graag persoonlijk over informeren.

 (Onder voorbehoud van wijzigingen.)